František Skála - Meander.cz

František Skála

(1956)

František Skála vystudoval filmovou a televizní grafiku na VŠUP (1982) a záhy se stal velmi uznávaným originálním výtvarníkem, ale i autorem jedné z nejpozoruhodnějších českých komiksových knih Velké putování Vlase a Brady (poprvé vyšlo v září 1989). Známý však je taktéž jako člen umělecké skupiny Tvrdohlaví (od 1985), držitel ceny Jindřicha Chalupeckého, příležitostný herec (např. divadlo Sklep), hudebník, svébytný zpěvák a v neposlední řadě jako vynikající ilustrátor zajímavých literárních děl (Lindgrenová, Ende). V nakladatelství Meander vydal Skála svůj originální fotografický seriál Jak Cílek Lídu našel.