Velká cesta Malého pána - Meander.cz

Velká cesta Malého pána

Richard Drury při křtu knihy, 4. 12. 2008

Myslím si především, že kniha má mluvit sama za sebe, tak se budu snažit její obsah moc neprozradit a její kvality moc nezamlžit svými byť dobře míněnými úvahami. Přes svůj skromný vzhled navazuje kniha „Velká cesta Malého pána" výrazně a zcela originálně na jedinečnou tradici přemýšlivé a symboličností plné české pohádky.

Dětem i dospělým nabízí pohled do jemně groteskního světa, který nás uchvacuje svou fantazijní nesamozřejmostí. Poskytne nám poetickou lekci o hodnotě dodržování slibu a o nevšední hodnotě obyčejného přátelství. Spolu s Malým pánem putujeme niternou krajinou skýtající nečekaná setkání a mile překvapivá poznání a to vše v duchu láskyplného, absurdistického až dadaistického humoru. Je to kniha obdařená citlivostí a vyvinutým citem pro spravedlnost, kniha, v níž každá drobnost hraje svou velkou úlohu.
Pozorného čtenáře odměňuje zdánlivě nevyčerpatelnými vizuálními vjemy a symbolickými výklady – a to je pro moderní pohádku vždy dobré znamení. Jak rádi se tu necháváme vtáhnout do úsměvné manýristické říše, kde nacházíme nenucené a přínosné podněty k zamyšlení. Zůstává zde prostor i na to, abychom příběh ještě dokreslili vlastní představivostí a dotvořili tím další jeho cenný rozměr.
Musím podotknout, že kniha „Velká cesta Malého pána“ našla jednoznačně pozitivní ohlas u naší pětileté dcery Eleanor, která – na rozdíl ode mě – nepotřebovala formální proslov, ani kravatu, aby vyjádřila své nezfalšované nadšení. Dětem se tento příběh líbí, a to je podstatné, protože pravdomluvnější posuzovače sotva najdeme.
Jirku Stachovi, Lence Uhlířové a v neposlední řadě Ivaně Pecháčkové proto moc gratulujeme. Vám i Malému pánovi přejeme velký a zasloužený úspěch.