PAVEL BRYCZ - KOUZELNÝ SVĚT GABRIELY - Meander.cz

PAVEL BRYCZ - KOUZELNÝ SVĚT GABRIELY

Jana Čeňková, A2, 23. 4. 2007Ilustrovala Šárka Ziková. Praha, Meander 2006, 77 stran.

Oprávněný zájem čtenářský a kritický vzbudila Bryczova románová epopej Patriarchátu dávno zašlá sláva, která obdržela Státní cenu za literaturu (2004). Pavel Brycz není ani v tvorbě pro děti nováčkem, píše rozhlasové hry a podle jeho námětu vzniká seriálový večerníček Dětský zvěřinec.Pohádkovým kouzlem ve světě Gabriely se stává její schopnost mluvit s věcmi, kterou objevuje překvapivě v den oslavy 10. narozenin, na kterou se nedostavili včas kamarádi. V deseti kapitolách čtenář tak spoluprožívá sled nejrůznějších epizod, v nichž děj neposunuje kouzelná věc jako v mnoha současných autorských pohádkách (např. Miloše Macourka), ale hybatelem děje se stávají impulsy pod povrchem oživlých věcí. Brycz se tak navrací k tradici andersenovské významové výstavby pohádkového textu, kterou zasazuje do současné reality.
Hrdinčina komunikace s věcmi, často vtipně glosující současnost, napomáhá spravedlivému konání nebo rozluštění záhad – jako v detektivním příběhu v Monte Carlu nebo v kapitolách o tajemství prastaré polévkové mísy a o neporozumění si s klavírem (a jeho pozdější kariéře slavného koncertního křídla) . Jenže některé kapitoly působí jako by vypravěči docházel dech a občas zaskřípe i pointa (přitažený za vlasy je archeologický sběr na Macháči nebo setkání se Slunečnany).
Přesto kniha Kouzelný svět Gabriely vyzařuje i díky ilustračnímu doprovodu Šárky Zikové jakousi spontánní, téměř harmonickou barevnost a radostnou hravost. A v tomto receptivním zaměření je zejména skryto i její ocenění – nominace na Magnesiu literu za rok 2006.