VŠUDE JE STŘED SVĚTA - Meander.cz

VŠUDE JE STŘED SVĚTA

Ivana Myšková/Český rozhlas

Nakladatelství Meander před časem vydalo v edici Modrý slon, která se specializuje na bohatě a originálně ilustrovanou beletrii pro děti a mládež, útlou knížku Vratislava Brabence a Matěje Formana Všude je střed světa.Kdo zná Matěje Formana coby herce a loutkáře, pro toho je nutné zdůraznit i jeho velké kvality ilustrátorské. Jeho veselé, Chagallovsky zasněné akvarely podporují a oživují nápady literární i typografické. Pohrál si téměř s každou stránkou knihy, přizdobil názvy kapitol a prázdná místa bez textu rozveselil drobnými malůvkami. Zvlášť leitmotiv mravence a formana se mu vydařil jako dobrý vtip.
Kdo zná Vratislava Brabence coby saxofonistu a textaře undergroundově anarchistické kapely Plastic People of the Universe, může být mírně rozčarován. Tak i tenhle outsider s přibývajícími lety vplul do mainstreamu a píše pohádky!
Jenomže s přízviskem pohádky musíme na Brabencovy texty opatrně. Autobiografický charakter vyprávění včetně autostylizační ich formy nám brání uvěřit příběhu jako fabuli a nechat se unést do světa fantazie.

 


Autor to také ani nezamýšlí, jak svým čtenářům na rovinu řekne už v první větě úvodem. Spíše v poklidu vzpomíná na některé z podivuhodnějších okamžiků vlastního života či životů mu velmi blízkých, na okamžiky údivu, úžasu, překvapení, radosti, na pocity sounáležitosti a harmonie se světem.
V tomto smyslu knížka opravdu pohádková je, neboť těmi prostými soukromými historkami autor dokazuje, že pohádkového štěstí lze dosáhnout nejen kouzelnou mocí či zázračnými předměty, ale hlavně nejskromnějším přičiněním každého z nás, láskyplností, úctou a pokorou ke všemu živému.
Všech dvanáct kapitolek vzpomíná přírodu, zvířectvo divoké i domácí, nezkrotné i ochočené, v Čechách i v Kanadě, v dětství i v dospělosti. Nenápadné realistické příhody jsou oproštěné od velkých slov a obrazů, od mystiky a archetypů, od dějových i jazykových konstrukcí a bohužel i od výraznějšího důvtipu. Je však nanejvýš pravděpodobné, že tato autorova invenční krotkost a ukázněnost pramení z ohleduplnosti k dětskému čtenáři anebo z vžitého undergroundového i zenového naivismu. Pokud ale Brabenec nechtěl dětského čtenáře ztratit ze zřetele, měl mu možná trošku vysvětlit slova jako undergroundový, jezeďácké či osvoboditelé v uvozovkách.

Přestože knížku vydalo nakladatelství orientované na dětského čtenáře, nejsem si jistá, kterou věkovou kategorii může oslovit nejvíc. Nechat se okouzlit půvabem a krásou všedního dne prožitého v radosti bývá přirozené spíše dospělým. Ti mladší ještě přece jenom raději sní o bájném ptáku, jež povstane ze zlatého písku a povznese nás nad naši skutečnost, která se nám jeví krásná teprve z patřičné výšky.

Všude je střed světa
Vratislav Brabenec, Matěj Forman
Vydal Meander 2005