Sasanka Jiřího Černického - Meander.cz

Sasanka Jiřího Černického

Jana Čeňková, Host 4/2006

Autorská knižní tvorba pro mládež je i v současné produkci žánrově různorodých děl spíše výjimečná. Potřebuje totiž dvojí vyvážené zázemí – výtvarné a literární – schopnost autora vyprávět příběh. V nedávných vydáních vzpomeneme znovuzrozené autorské knihy s průzračně objímající tvorbou Petra Nikla (O Rybabě a mořské duši, Meander 2003), s ilustračně svěžím bilderbuchem Strado a Varius (Brio, 2002) Martiny Skaly až ke konvenční a laciné líbivosti v jeho dalších dílech jako Strado a Varius aneb setkání s Mozartem (2003) nebo s novátorskými a přitom univerzálními knihami Petra Síse (naposled Tibet. Tajemství červené krabičky, Labyrint 2005). Z minulého století k nám promlouvá jedinečná fantazijní Zahrada Jiřího Trnky a výsostně filozofující rozsáhlé dílo Daisy Mrázkové.
Vždy, pokud přemýšlíme o adresátovi této autorské tvorby, jsme na rozpacích, což platí dvojnásob u titulu O Sasance s nadtitulem Dokument z pohádky (Meander, 2004) výtvarníka Jiřího Černického. Velký požitek z tohoto díla bude mít jistě mladý člověk, který bude otevřen existenciálnímu motivu imaginativního příběhu, ale v podstatě je zbytečné nad věkovým určením přemýšlet. Při četbě se naše vnímání znásobuje výtvarným doprovodem, které je přitažlivé pro všechny, kteří dovedou vnímat knihu jako artefakt sui generis.


Dokument z pohádky O Sasance je pohádkou s velkým mýtotvorným nábojem – a co víc je příběhem o lásce, v níž jeden z partnerů začne být ohrožován všepožírajícím konzumem. Vyprávění o počínajícím vztahu dvou mladých lidí v jednom pražském zábavním klubu, kde se zjevuje Sasanka, potomkyně antických mytických bytostí, posunuje Černický do bájné řecké krajiny (ale i reálné vlasti Sasančiných rodičů), kde svatební veselí zabydluje kouzelnými bytůstkami, prostředky a věcmi.

 

 

 

 

Láskyplné štěstí ohrožuje pohádková svatební cesta, během níž se partnerské dvojici zjevují na dně Sladkého moře konzumu lidské výdobytky v podobě moderní supertechniky. Výtvarné i slovesné pojetí Černického vychází z autorovy fantazie a jeho vnitřního naladění, které nás nenechává v klidu a klade zásadní otázku: Je možné ještě žít ve fatálnosti konzumu, v němž se pomalu jako lidští tvorové vytrácíme?
Dávná kouzla zachraňují Sasanku z jejího zakletí v novodobé říši zla. Černického příběh lásky neztrácí hravý podtext, a i když je její dobrý konec přijímán s rozpaky nebo považován za klopotný (Jan Nejedlý), což je v podstatě častý jev soudobé literární kritiky tvorby pro děti a mládež, ve které se opomíná, že literatura je také nositelem etických ideálů a naděje a nejen nastavovanou postmoderní kaší, ve které hra na hru je stálou, ale vyprazdňující činností. Sasanku nelze číst jinak než jako pohádku s originální výtvarnou koncepcí, která je stvořena na základě různorodých technik – od drobných pérových kreseb po stylizované fotografie reálných osob a prostředí a úžasných výtvarných uskupení – obrazů. Umocňují tento „výkřik“ do tmy obav našeho života a odhalují nás v situacích, v nichž jsme tak lehce zranitelní.
Příběh O Sasance Jiřího Černického otvírá také možnost, jak oslovit současné mladé čtenáře a jak posunout výtvarnou podobu literatury pro mládež, opředenou životadárnou fantazií. Pohádka byla oceněna jako jedna z Nejkrásnějších knih roku 2004 a je tak další ze zajímavých edičních počinů nakladatelství Meander, které patří k těm několika malým nakladatelstvím, vydávajícím literaturu pro děti a mládež, hledajících umělecky inovující cestu v tvorbě knih pro děti a mládež. A hledají i větší okruh knihkupců a čtenářů, kteří by je nenechali v krajině Krásných knih pro děti osamocena.

O Sasance - dokument z pohádky
Jiří Černický
Vydal Meander 2005