Kniha O Sasance - Meander.cz

Kniha O Sasance

Dana Mikešová, 1/2005 Ladění, časopis pro teorii a kritiku dětské literatury

Autorská knížka není v oblasti literatury pro děti a mládež nóvum. Vzpomeňte na píšící výtvarníky Jiřího Trnku, Daisy Mrázkovou či Aloise Mikulku a na jejich texty s vesměs niterně lidským poselstvím. Vedle Petra Nikla, jenž představil v umělecké edici Modrý slon svůj fantazijní svět již dvěma tituly (Pohádka o Rybitince, O Rybabě a mořské duši), dostal nyní v nakladatelství Meander prostor osobitý výtvarník Jiří Černický. Osobitost jeho výtvarných výpovědí byla oceněna Sorosovou cenou a Cenou Jindřicha Chalupeckého.
Autorův tvůrčí zájem vychází ze světa spotřebních věcí. Soustřeďuje se na oblast každodenního konzumu a zároveň vyvěrá z obav o lidstvo, které je zmítané a sužované válečnými konflikty, ovládané drogami a zasažené nevyléčitelnými chorobami. Kniha O Sasance, nesoucí podtitul Dokument z pohádky, je moderní pohádkou mající charakter reportáže a dílem i dokumentárního záznamu. Podtrhuje to i výtvarný doprovod, tvořený dokumentárními fotografiemi a drobnými kresbami.
Východiskem civilního příběhu je realita "všedního života“, v níž se hrdina – samotný autorský subjekt – snaží nalézat potomky mytických stvoření: fascinující osobnosti obdařené neobyčejnými schopnostmi. V rockovém klubu, kde bavící se mládež silně připomíná dravou zvěř řádící v dunící aréně a mnozí jedinci vypadají jako exotická stvoření, nalézá hrdina knihy Sasanku, jež je praprapravnučkou samotné Medúzy. Nalézá u ní přístup do světa kouzel a tajemna, povýšený zázrakem lásky. Na prostěradle, které získalo schopnost létat, vyrážejí oba na svatební cestu.
Ve shodě s pohádkovou magičností čísel letí sedm dní a sedm nocí, překonávají sedmero hor a sedmero řek, aby spatřili mezi bytostmi obdařenými nadpřirozenými schopnostmi opěvované Sladké moře. Zvláštní vodní plocha, ukrytá ve vodě mořské, představuje ovšem nečekanou past.

 

 

 

 

 

Na dně mořského království totiž vzkvétá industriální krajina se skládkou nejnovějších značkových modelů výrobků. Princezna Sasanka, jež vládne díky dědičným schopnostem nadpřirozenou mocí a umí vytvářet lyrický svět, je lapena banálními lákadly zdánlivého konzumního štěstí. Z nástrah luxusního zboží ji vysvobozuje až hrdina, pro něhož je konzum každodenní záležitostí a je schopen mu odolat, ale také rozpoznat jeho faleš.Filozoficky hluboká próza Jiřího Černického vyznívá jako memento. Největším kouzlem všech kouzel je v ní – v protikladu k lyrickému světu pohádkového tajemna – kouzlo pomíjivého konzumního štěstí, které ničí poetické stránky života.

 O Sasance - dokument z pohádky
Jiří Černický
Meander 2005