O rybě, která toužila po světle - Meander.cz

O rybě, která toužila po světle

Luděk Janda, Ladění 1/2003

Nakladatelství Meander jsme si už zvykli spojovat s výtvarně náročnými publikacemi pro děti. Mezi stálé spolupracovníky tohoto nakladatelství patří i výtvarník Petr Nikl, který ilustracemi doprovodil knihu Legenda o Golemovi autorky Ivy Pecháčkové a sám v témže nakladatelství vydal autorskou pohádku O Rybitince (viz Ladění 3/2002). Na sklonku loňského roku uvedlo nakladatelství Meander další Niklovu knížku nazvanou O Rybabě a mořské duši (Meander, Praha 2002).


I v druhé Niklově pohádce se čtenáři vypraví do mořské říše, kde vládne jen tma. Není divu, že hlubinná rybka Rybaba zatouží poznat světlo, o kterém náhodou slyšela vyprávět úhoře. Na cestě za světlem ji pomůže moudrá Medúza a sloní Želva. Rybaba je natolik okouzlena cestou za sluncem, že se rozhodne kousek světla přinést i do hlubin. Při zpáteční cestě se však setká s nečekanými překážkami.


Toto podobenství o věčném putování duše za poznáním je psáno rytmizovaným jazykem, který přímo vybízí čtenáře k četbě nahlas. Jednotlivé odstavce jsou oddělené vlnkou odkazující ke slavné Morgensternově básni Malá rybí hudba. Tím ovšem není seznam grafických nápadů obsažených této knize ani zdaleka vyčerpán.
Petr Nikl nezapře pověst hravého člověka a text umístil do úzkých listů, které i při četbě nechávají nahlédnout do světa hlubinných živočichů plného temnoty, ale také fosforeskujících odlesků protáhlých těl ryb. Niklovy ilustrace provedené pouze v zelených odstínech vyvolávají ve čtenáři dojem místa, kde je "jen ticho a klid“. Společně s textem se podílejí na jedinečném uměleckém zážitku, který není v této knize pro děti samoúčelný. Naopak provázanost textu a výtvarné složky přispívají k jedinečnému vylíčení atmosféry, tak jak jej v doslovu zachytila Věra Jirousová: "Příběh k nám plyne zvolna na nestejně širokých stránkách, jeho věty a obrazy se projasňují a valí se od obzoru k obzoru ve vlnách, které jsou velké jako domy, převracejí se ode dna až po nebeskou klenbu, neomylně spějí ke světlu a pohádka ke svému dobrému konci."

O Rybabě a mořské duši
Petr Nikl
Meander, Praha 2002