Pohádkové dopisy mému slunci - Meander.cz

Pohádkové dopisy mému slunci

Luděk Janda, 4/2002 Ladění, časopis pro teorii a kritiku dětské literatury

Jiří Stránský vstoupil do literatury pro děti v roce 1996, kdy mu vyšla sbírka pohádek Povídačky pro Klárku. Poté se na čas odmlčel, aby se naplno mohl věnovat práci scénáristy a přípravám televizního seriálu Zdivočelá země. Ani zde někdejší politický vězeň a současný šéf Českého PEN klubu nezapřel snahu oslovit především mladší generaci a aktivní formou přiblížit zapomínané stránky nedávné minulosti. Po šestileté odmlce vydal konečně další soubor pohádek, nazvaný tentokrát Povídačky pro moje slunce (Meander, Praha 2002, ilustrace Matěj Forman).
Shoda s názvem předchozí sbírky není náhodná. I tentokrát se jedná o výběr pohádek, které Jiří Stránský adresoval dceři Klárce. ,,Ty moje dítě sluncovatý,“ oslovuje ji v dopisech psaných z vězení, kde se ocitl na počátku let sedmdesátých. Aby malé Klárce nebylo smutno, rozhodl se zpestřit jí každý list vymyšleným vyprávěním, které jí posílal coby námořník z daleké plavby.


Autor označuje své vyprávění jako ,,povídačky“. Opravdu se nejedná o skutečné pohádky, i když také zde vystupují mluvící zvířata, kouzelné předměty či drobní skřítci. Prostor, do kterého spisovatel příběhy umisťuje, je zcela všedním světem městské rodiny. Tento svět je bezpečný a strašidla zde děsí pouze opilce, ovce hlídá dům před zloději a čert raději píská na flétnu, než aby strašil děti. Kouzla si Evka, Drahunka, Hedvika, Bára, Sam a vůbec všichni dětští hrdinové musí nejprve zasloužit. Jak? Projevenou láskou, která dokáže polidštit i čerta, protože ,,když budete dobří a budete se mít rádi a budete mít rádi i jiné lidi, žádné zlo do svého života nevpustíte,“ nabádá své potomky otec v závěrečné ,,povídačce“ o pekelnickém klukovi Gargulovi.
Motivy jednotlivých pohádek se ve sbírce Povídačky pro moje slunce opakují a při jednorázové četbě mohou působit až monotónně. Zápletka se většinou odvíjí podle schématu ,když pomůžeš ty mně, pomůžu i já tobě“. Lze-li mít vůči knize tématické výhrady, po stránce výtvarné si zaslouží ocenění. Výtvarník Matěj Forman vyzdobil knihu barevnými dřevoryty, které svou prostotou a střídmostí doplňují celkově civilní vyznění textu. Ilustrace působí na čtenáře kouzlem, jež má základ v řemeslné dovednosti spojené s citlivým viděním dětského světa. Svůj podíl na úspěchu má také vzorná grafická úprava Rady Velebilové a nakladatelství Meander, které nešetřilo a pro knihu opatřilo ušlechtilý papír.
V předmluvě ,,pro maminky a táty“ autor vysvětluje, proč se ve své předchozí knize nezmínil o původu svých ,,povídaček“. Nová sbírka vychází po šesti letech již pro novou generaci rodičů nepoznamenanou životem v totalitní společnosti Povídačky pro moje slunce se mohou stát příležitostí pro všechny, kdo chtějí své děti upozornit na cenu života na svobodě. A pokud si rodiče podobné cíle zrovna nekladou, zůstanou tyto povídačky poselstvím o významu obětavé lásky pro život každého z nás.

Povídačky pro moje slunce
Jiří Stránský
Ilustrace: Matěj Forman