Boj Jiřího s drakem - Meander.cz

Boj Jiřího s drakem

Luděk Janda, Literární noviny, 9. 12. 2002

Byl jednou jeden rytíř. Ten rytíř se jmenoval Jiří ze Stránky a z Greifenfelsu. Uměl devatero řemesel - mimo jiné také psát knížky - a ze všeho nejraději měl svou dceru Klárku. Když zemi obsadil zlý drak, uvrhl nebohého rytíře do žaláře. Milý vězeň se bál, že mu drak vezme i milovanou dceru, a proto jí začal posílat ze žaláře pohádky. Každý den pro ni napsal dvě stránky...
Takhle pohádkově by šlo začít vyprávění o tom, jak vznikla kniha
Povídačky pro moje slunce. Jedná se o výběr pohádek, které Jiří Stránský posílal své dceři Klárce, když se už podruhé v životě ocitl na počátku normalizace ve vězení. Od prosince roku 1973 až do svého propuštění na Vánoce 1975 jich napsal kolem padesáti a z nich připravil výběr, který právě vyšel v pražském nakladatelství Meander.
Jiří Stránský otevírá knihu dopisem adresovaným ,,svýmu milovanýmu slunci“, ve kterém přirovnává vězení k životě námořníka na zaoceánském parníku: ,,Už jsem Ti psal, že kapitáni zámořských lodí jsou na tom skoro stejně jako já - taky jsou tak dlouho a tak daleko od svých rodin jako já.“
Příběhy, které si na ,,dlouhé plavbě“ vymyslel nebo vyslechl od cestovatelů, nepřekvapí neobvyklými náměty, bezuzdnou fantazií či nonsensovými hříčkami, někdy se dokonce opakují a působí až monotónně. Malí hrdinové a hrdinky jsou obyčejné děti, prožívající neobyčejná dobrodružství s exotickými zvířátky, s domácími skřítky Rufiříky, kteří pomáhají lidem hledat ztracené jehly, s kouzelným ušákem Albertem, jenž se dokáže vznášet jako létající koberec, nebo se strašidýlkem Gogem, které holčička Evka složila z polštářů. Strašení se ale děti bát nemusí, dokonce ani čert ze závěrečné a nejdelší pohádky nenahání děs. Zato dovede bezvadně pískat na flétničku a prstem připalovat plyn u sporáku. Růžky a kopýtka jsou jen takové čertovské odznaky, které dokáže překonat láska. ,,Když budete dobří a budete mít rádi i jiné lidi, žádné zlo do svého života nevpustíte,“ vyplývá z poslední pohádky o čertovi Gargulovi, ale stejné poučení si můžeme vzít i z ostatních povídaček.
Strašení se ale děti bát nemusí, dokonce ani čert ze závěrečné a nejdelší pohádky nenahání děs. Zato dovede bezvadně pískat na flétničku a prstem připalovat plyn u sporáku. Růžky a kopýtka jsou jen takové čertovské odznaky, které dokáže překonat láska. ,,Když budete dobří a budete mít rádi i jiné lidi, žádné zlo do svého života nevpustíte,“ vyplývá z poslední pohádky o čertovi Gargulovi, ale stejné poučení si můžeme vzít i z ostatních povídaček. 

V pohádkách Jiřího Stránského nepomáhá dětem kouzlo nebo zázrak. Josefinku zachrání před utonutím slůně, o které se nejdřív starala, uzdravené jehňátko Béca z vděčnosti zažene svým bekotem zloděje, Emilka, Míša nebo Kája, ti všichni se o dobrý konec sami zasloužili, protože se starali o slabší a poraněné a pomáhali jim.


Kniha Povídačky pro moje slunce není zvláštní jen svým vznikem, ale vyniká také grafickou úpravou. Barevnými dřevořezy ozdobil pohádky svého dlouholetého přítele výtvarník, loutkoherec a potulný komediant v jedné osobě
Matěj Forman. Půvabné ilustrace, jež s pokorou přistupují k textu a zdůrazňují jeho základní poselství, jsou s citem umístěny na stránce. K vzorné grafické úpravě si ještě můžeme přidat ušlechtilý papír, a rázem máme před sebou snad nejkrásnější knihu pro děti, která u nás v posledním období vyšla.
Nejedná se při tom o první spolupráci Matěje Formana s Jiřím Stránským. Poprvé se sešli již před šesti lety na knize pohádek, která tehdy vyšla pod názvem
Povídačky pro Klárku. Na ni si někdejší vězeň a současný předseda PEN klubu snaží navázat novým svazkem povídaček. Za těch šest let stačila u nás vyrůst nová generace rodičů a dětí, jejichž ,,pohledy zpátky do minulosti už snad nejsou zkresleny ani ovlivněny vlastním špatným svědomím“. Drak byl poražen, ale rytíř Jiří se nyní už jako scénárista a spisovatel snaží, aby stinná léta nezapomněla ani nová generace. A právě dnešním dětem jsou určeny tyto povídačky, jež kdysi psal z temného žaláře statečný rytíř, který nechtěl ztratit svou dcerku.

Povídačky pro moje slunce
Jiří Stránský
Meander