Jiří Stránský - Meander.cz

Jiří Stránský

(1931)

Jiří Stránský - Spisovatel a truhlář, železář a básník, vězeň  a horník v uranových dolech, scénárista a pumpař, zedník a rytíř ze Stránky a z Greifenfelsu, rytíř Francouzského řádu umění a literatury, vodní skaut a překladatel, betonář čističky odpadních vod v Tróji a podolské plovárny, bývalý předseda Českého PEN klubu (a zároveň nejdéle fungující šéf tohoto výjimečného klubu spisovatelů po jeho prvnímpředsedovi Karlu Čapkovi.

Narodil se 12. srpna 1931 v Praze ve známé pražské rodině.

Kromě dnes již slavných knih z vězeňského prostředí Zdivočelá země, Aukce a Štěstí (zfilmovaných Hynkem Bočanem) a dalších próz (Přelet, Tichá pošta nebo Stařec a smrt), sbírky poezie Za plotem vydal v roce 1996 první knížku pro děti Povídačky pro Klárku, v roce 2002 Povídačky pro moje slunce, v roce 2005 Perlorodky a v roce 2011 O chamtivém králi.

V roce 2011 obdržel Jiří Stránský za dlouholetou práci pro skautské hnutí, za život podle skautského slibu a zákona a za celoživotní příklad ostatním nejvyšší skautské ocenění - řád Stříbrného vlka.

 

Rozhovor s Jiřím Stránským najdete zde.