Radek Malý: Poetický slovníček dětem v příkladech - Meander.cz

Radek Malý: Poetický slovníček dětem v příkladech

Autor se pokouší přiblížit dětem některé tradiční básnické útvary, formy a postupy. Vychází ze svých zkušeností s prací na čítankách pro základní školy (pro nakladatelství Prodos; včetně pracovních sešitů a příruček pro učitele), které zužitkovává v drobné „příručce o poezii“, určené dětem ve věku 7–11 let.

UKÁZKA: AKROSTICH

UKÁZKA: LIMERIK

DVOJSMYSL:

Osamělý piják
Byl jednou jeden osamělý piják
a vedlo se mu – všelijak i nijak.
Pil inkoust, víno, krev a v pátek vodu,
standardní průměr pijáckého rodu.
A tenhle piják (až teď začne biják!)
jednou si vyšel, když byl venku liják.
Napil se, nasál, promokl a běda
– dnes není pátek, ale tuším středa.
Tak skončil tenhle osamělý piják
a pochopí to jenom ten, kdo ví jak
je oněm, kdož se v pátek rádi postí,
jimž jindy jsou však posty jenom k zlosti.

Dvojsmysl (cizím slovem amfibolie) využívá
toho, že některá stejně znějící slova znamenají
pokaždé něco jiného. Nejen v poezii se dá
dvojsmyslu využít pro hru s jazykem.

1. Jaké dva významy má slovo „piják“?
Ve kterém významu je slovo použito v básni?


2. Hledej jiná slova, která mají více významů.