Tajné dílo Petra Nikla - Meander.cz

Tajné dílo Petra Nikla

Ivan Matějka, Literární noviny, 16. 12. 2010

Absurdními a ztřeštěnými situacemi, popisy či drobnými příběhy (vyhoto­venými ve vizuální i slovní podobě) zaplnil Petr Nikl svoji další knihu, ten­tokrát nazvanou Přeshádky. S předchozími svazky Lingvistické pohádky a Záhádky tvoří už „hádkovou“ trilogii. Na stránkách nové knihy se (opět) ocitáme ve světě, který (patrně) paralelně existuje vedle našeho, nebo (do­konce) přímo v něm. Je zabydlen roztodivnými bytostmi a tvory – někdy ovšem jen roztodivnými slovy – a neplatí v něm tak docela fyzikální a jiné zákony, známé z učebnic. V tom světě se nenudíte, jen je třeba se naladit na stejnou vlnovou frekvenci. V opačném případě se vás zmocní pochyby: Hádej, kdo je tady normální. Ta kniha změní váš pohled na okolí. Což ostat­ně platí o celé Niklově tvorbě – přímé svědectví o tom v Doslovu–Poslovu vydává Petr Váša: „Když jsme s přáteli / Vyšli z tvého ateliéru / Vypadala celá Podbaba / Jako tvoje tajné dílo.“ Tentokrát nás ovšem Nikl do svého tajného díla nejen vpouští, ale doslova vtahuje: přibližně uprostřed knihy si můžete trojslovné křížence textu sestavit i sami. Vyjde vám třeba „svinutý spirálec Krasuš“ nebo „zploštilý zubas Hohul“ či „chvostěný půlič Nesyt“. A aby bylo hned jasné, o kom je to řeč, vytvoří se vám s každou slovní variantou i varianta obrazová.

 

 

Někdy ovšem Nikl zamíří přímo do naší reality. Viz básnička Říp:

Jednou horu Říp zašimralo břicho tak,
že se překlopila na bok.
Pod pokrývkou hory chrněl praotec Čech.
Co je, proboha? Vstáváme?
A probudil tři pradcery pravojvody Kroka, spící vedle.
Už? Vzdychla Kazi,
Ještě ne... sykla Teta.
Co se děje? Vybuchla prudce Libuše.
Nad hlavami jim přelétl hučící letoun.
Ó – bohové! Posílají temného ptáka Ohniváka, zasténal Čech.
Toto jsem nepředvídala, dodala Libuše. To je zlý sen...
A všichni raději zavřeli oči a přikryli se Řípem...

Myslím, že tahle básnička (či jakákoli jiná) by neměla uniknout pozornosti sestavitelů antologie Nejlepší české básně roku 2011.

Knihu vydalo nakladatelství Meander jako 37. svazek umělecké edice Modrý slon. Součástí prvního vydání je už tradičně sto výtisků autorem číslova­ných a signovaných.

(Petr Nikl: Přeshádky. Meander. 128 stran, 498 Kč, ISBN 978-80-86283-86-9)