Tajný život blech - Meander.cz

Tajný život blech

Luděk Korbel, Tvořivá dramatika 1/2011

Je vždy dobré mít přehledný plán. Neboť se hodí vědět v každém okamžiku, co dělat. I kdyby byl protivník velký jako blecha. Alberto Pez a Roberto Cubillas s lehkou ironií podobný precizní plán rýsují, prvně jmenovaný perem, druhý tužkou.
V životě kocoura Antonia se vyskytnou zásadní problémy, přesněji řečeno v jeho kožichu. A je nutné jim čelit, drbání či honění se za ocasem totiž nepomáhá. Antonio je nucen tedy drobné ale početné armádě vyhlásit válku. A protože je to důsledný kocour, snaží se o svém protivníkovi zjistit co nejvíce informací. Aby na něj vyzrál, setká se také s různými spojenci. Na tu pravou strategii ale musí přijít sám.
Výtvarná stránka knihy je velmi promyšlená. Hlavní postavy a základní podoba ilustrací vycházejí z jasného a barevně úsporného řešení, které ale není nudné. Pro čtenáře nemusí být ani okamžitě patrné, že i vzhled kocoura Antonia je dán geometrickými tvary. Roberto Cubillas si pohrává s názorností jakési odborné publikace či současných médií. Barevné a jasné obrázky doplňuje množstvím šipek, ukazatelů, plánků. Roztomilý je například ten, na němž je vyobrazena mapa kocourova těla s popisky jednotlivých částí (jižní a severní pól atd.) a časy, kdy mohou bleší šiky útočit. Vše je na šrafovaném papíře s náznakem přímek a kót.
Samotný text je také pestře graficky zpracovaný. Některá slova jsou zvýrazněna a na řádcích jich je jen několik, ačkoliv jde o prózu. Například, když se vypráví, že kocour pročítal i nejvyšší police dědečkovy knihovny, je i slovo „vyšplhal“ příslušně nakloněno, aby bylo jasné, že to nebylo tak snadné.
Výsledkem Cubillovy snahy je výtvarně jasně definovaná podoba knihy, a především lehká hra s významem – vždyť jde o knížku pro děti. Ale na druhou stranu jde i o řešení závažné životní potíže kocoura Antonia. Ironie je to jemná a kdoví nakolik pochopitelná mladým čtenářem (kniha je údajně určena dětem již od 4 let). Ale pokud ji čtenář přejde, zůstane alespoň její hlavní rys – názornost a jasnost.
Alberto Pez má podobný smysl pro jemný humor. Přehledně popíše bleší zbraně a atributy. Ovšem je krásné, že umí včas zabrzdit, neuchýlí se k raportu o nebezpečí nepřítele. Ale místo jednoduchého pohledu nabídne vtip. Na názorném obrázku blechu líčí: „kruté oči – něžný pohled, když jsou blechy zamilované; kusadla – mléčný sosák bleších maminek a umělá kusadla bleších babiček a dědečků; slabé nohy – co umožňují slavný bleší skok do
výšky; plné břicho – šťastné srdce.“ Nejde o nic jiného než o odlesky zrcadla smyslu knihy – někdy se zaleskne lehká ironie, přívětivý pohled, vtip.

O tom, nakolik spolu práce obou autorů knihy ladí, svědčí jediná dvojstrana, na níž je pouze ilustrace (blech v srsti – zakroužkovaní jedinci jsou příznačně označeni šipkou). Nachází se tam, kde má čtenář mít možnost se na chvilku při čtení pozdržet, byť jen rychlým přetočením stránek bez textu. Je těsně před vyřešením celého kocouřího příběhu.
Příběh samotný je inspirativní. A pokud někdo hledá vtipný text do hodin dramatické výchovy nejen pro mladší děti, mohl by být tím pravým. Téma putování hlavního hrdiny, při němž potká řadu postav a dostane se do různých situací, ponouká k domýšlení. Je to dáno také zmíněným líčením z odstupu a hrou s významy. Vyprávění chce být neotřelé a daří se mu to. Navíc nabízí řadu situací, které lze i divadelně rozvést. Například přehnaně systematický postup hlavního hrdiny, který ho přivádí do zvláštních situací.
Zajímavou věcí může být, že nakladatelství Meander sáhlo pro knihu argentinské dvojice autorů a vydalo ji na své poměry ve velmi střídmé podobě a v měkkých deskách. Kniha Tajný život blech patří k tomu lepšímu, ale ne výlučnému. A je dobře, že se to týká i její ceny, protože tak se může dostat k širšímu okruhu čtenářů.

Alberto Pez: Tajný život blech. Z argentinského originálu La vida secreta de las pulgas přeložila Markéta Pilátová. Ilustrace Roberto Cubillas. Odp. redaktorka Ivana Pecháčková. Praha : Meander, 2010. 32 s.