Delegace do Dánska - Meander.cz

Delegace do Dánska

Ve dnech 7. až 10. září se v dánské Kodani, rodišti Hanse Christiana Andersena, konal 31. kongres IBBY (mezinárodní organizace věnovaná rozvoji literatury a knižní kultury pro děti a mládež). Naše delegace ve složení Dr. Jana Čeňková (prezidentka České sekce IBBY), Iva Procházková (autorka nominovaná na cenu Hanse Christiana Andersena), Iva Pecháčková (majitelka nakladatelství MEANDER) a Dr. Dagmar Hartlová (překladatelka zapsaná na Honour List IBBY za překlad Podivuhodné cesty Nilse Holgerssona Švédskem) opět po letech dala světu vědět o velké péči, které se u nás dostává umělecké knize pro děti.

Jak je již i laické veřejnosti u nás známo, IBBY je mezinárodní organizace založená za účelem podpory a rozvoje knihy pro děti a mládež, protože na světě není zvláště v posledních desetiletích důležitější věci, než podpora dětského čtení. Jejími členy jsou národní sekce IBBY z více než 60 zemí. Jednou za dva roky se koná mezinárodní kongres IBBY, na němž se mimo jiné udělují ceny Hanse Christiana Andersena nejlepšímu autorovi a nejlepšímu ilustrátorovi vybraným ze všech zemí a přihlíží se vždy k celoživotnímu dílu laureáta. Honour Listy IBBY naproti tomu jsou udělovány za konkrétní knihy a z každé členské země jsou vybrány pouze tři – za nejlepší text, ilustrace a překlad.

Letos dostal všechny tři diplomy MEANDER a jeho autoři:

básnířka Viola Fischerová za text –
Co vyprávěla dlouhá chvíle
výtvarník Petr Nikl za ilustrace – Lingvistické pohádky
a Dagmar Hartlová za překlad knihy Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem od Selmy Lagerlöfové.

Všechny tři kategorie obsazené Meandrem a zapsané na Honour Listu IBBY považuju co solitérní nezávislá nakladatelka se 3 – 5 vydávanými tituly ročně za zcela mimořádný úspěch, jaký se mi již asi nikdy nepodaří zopakovat, protože naštěstí se už i velcí nakladatelé u nás začali snažit vydávat pěkně vypravené knihy a roku od roku jim věnují čím dál větší péči.

O závažnosti cen a důrazu, jaký na ně hostitelská země klade, svědčí slavnostní galavečer v Tivoli a matiné v největším kodaňském hotelu Radisson, kdy ceny Hanse Christiana Andersena v Glasshalle v parku Tivoli předávala laureátům – švýcarskému spisovateli Jurgu Schubigerovi a italskému ilustrátorovi Robertu Innocentovi – sama dánská královna Margareta II.

Česká delegace se znovuzúčastnila světového kongresu IBBY poprvé od roku 1994 a hodlá se ho účastnit i nadále, protože tolik užitečné práce ve prospěch literatury pro děti a mládež (na více než dvacítce různě tématicky zaměřených seminářů) se dá skutečně dělat jen ve spojení se všemi podobně zapálenými tvůrci dětských knih z celého světa (do Kodaně se sjeli účastníci z 59 zemí světa se 169 nominovanými knížkami ve 48 jazycích). Světový kongres IBBY se koná jednou za dva roky a na ten příští se do španělského Santiaga de Compostela v roce 2010 těší již dnes ve světě všichni, kdo se zodpovědně a na plný úvazek věnují kvalitní umělecké knižní tvorbě pro děti.

12. 9. 2008